Landschapsarchitectuur NLagendaexpositieEXPOSITIE Haarlem, an Arcadian Landscape City

EXPOSITIE Haarlem, an Arcadian Landscape City

12082014

Deze zomer is in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de bijzondere expositie ‘Haarlem, an Arcadian Landscape City’ te zien. Op deze tentoonstelling worden resultaten getoond van analyses en ontwerpen die studenten aan de Academie van Bouwkunst de afgelopen maanden hebben gemaakt.

In het kader van de studie P6 onder leiding van de docenten Riëtte Bosch (West 8) en Rik de Visser (Vista) van de Academie van Bouwkunst, is door circa 15 studenten van de masteropleidingen Stedenbouw en Landschapsarchitectuur onderzocht waarom Haarlem geworden is zoals het nu is. Wat maakt Haarlem zo bijzonder en ‘arcadisch’?

SWOT-analyses

Studenten maakten analyses van onder meer de ligging van Haarlem, de omliggende landschappen, karakteristieke gebouwtypologieën, historische ontwikkelingen, economische factoren, bedrijvigheid, inwoneraantal, verbindingen, netwerken en ook reeds aanwezige ruimtelijke kwaliteiten. Met visualisaties van SWOT-analyses (sterktes, zwaktes en mogelijkheden/potenties) zijn vervolgens ontwerpen gemaakt. Het resultaat is een intrigerend beeld van de geschiedenis en de toekomst van Haarlem en haar omgeving.

De studenten hebben steeds zelf hun eigen opgave geformuleerd. Op basis van persoonlijke waarneming en analyse hebben zij actuele en urgente kwesties opgepakt. Soms heeft dat geleid tot zeer realistische en nuchtere ontwerpvoorstellen. Soms zijn juist meer utopische plannen ontwikkeld. Het getoonde werk vormt een interessante ruimtelijke agenda voor Haarlem en Zuid Kennemerland. De tentoonstelling daagt de bezoeker uit met andere ogen naar Haarlem te kijken en na te denken over de toekomst van deze fascinerende stad.

Tijd en plaats