Landschapsarchitectuur NLnieuwsEric Frijters lector Lokale en Regionale Ontwerpopgaven

Eric Frijters lector Lokale en Regionale Ontwerpopgaven

25042013

De Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg hebben Eric Frijters benoemd tot lector ‘Lokale en Regionale Ontwerpopgaven’. In zijn functie als lector zal hij leiding gaan geven aan het door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gefinancierde Netwerkprogramma Ontwerpopleidingen.

Eric Frijters studeerde aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, de Fakultät für Architektur van de Universität Karlsruhe en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn opleiding werkte hij als onderzoeker bij Alterra, het Ruimtelijk Planbureau en bij verschillende architectenbureaus. In 2007 richtte hij met Olv Klijn onderzoeks- en ontwerpbureau Fabric op. Fabric fungeert als een creatief platform voor ruimtelijke strategieën dat op kennis gebaseerde ontwerpoplossingen op alle schaalniveaus biedt.

De kracht van ontwerp

Het lectoraat gaat een onderzoeksprogramma opzetten en uitvoeren waarbinnen de Academies samenwerken met verschillende overheden aan een aantal actuele en relevante ruimtelijke opgaven op lokaal en regionaal niveau. De kracht van het ontwerp zal daarin een centrale rol spelen. Via het ontwerpend onderzoek aan de Academies zullen zowel specifieke als meer algemeen geldige denk- en oplossingsrichtingen voor die lokale en regionale ontwerpopgaven ontwikkeld worden.

Meer informatie: Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Afbeelding: IABR 2014 – Urban Metabolism / Eric Frijters.