Landschapsarchitectuur NLnieuwsDSL heet HOGENT KASK en Erasmushogeschool Brussel welkom als nieuwe geassocieerde leden

DSL heet HOGENT KASK en Erasmushogeschool Brussel welkom als nieuwe geassocieerde leden

24032021

Het bestuur van de DSL is verheugd aan te kunnen kondigen dat HOGENT KASK en Erasmushogeschool Brussel onlangs zijn toegetreden als geassocieerde leden van de Dutch School of Landscape Architecture. Samenwerken over de grenzen kan ieders blik verruimen. We hopen de banden met deze twee bijzondere instituten in deze vorm verder te kunnen verdiepen. Wij kijken uit naar een inspirerende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van onderwijs in Landschaps- en tuinarchitectuur.

Wij heten hen van harte welkom!

HOGENT KASK – www.schoolofartsgent.be
De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) bestaat intussen 270 jaar en is één van de oudste instellingen voor hoger onderwijs in Gent. Sinds 1995 zijn KASK en Koninklijk Conservatorium een onderdeel van de Hogeschool Gent. De ateliers tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst en grafiek hebben tot vandaag een centrale plaats in het opleidingsaanbod. Ze werden door de tijd heen aangevuld met nieuwe opleidingen, zoals die in landschaps- en tuinarchitectuur en landschapsontwikkeling. Deze beide opleidingen en het eraan gekoppelde onderzoek slaan de brug tussen hun wortels binnen de horticultuur en de visie van de School of Arts, met specifieke aandacht voor creativiteit, kritische reflectie, persoonlijke ontwikkeling en een actieve interactie met de samenleving. Als een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw zetten Landschaps- en tuinarchitectuur en Landschapsontwikkeling specifiek in op ecologische, groene en duurzame ruimten, met ontwerpend onderzoek als methodiek.

Erasmushogeschool Brussel – www.erasmushogeschool.be/nl
De Erasmushogeschool Brussel ontstond in 1995 door een fusie van meerdere hogescholen in en rond Brussel. De Erasmushogeschool Brussel ontleent haar naam aan de humanistische filosoof Desiderius Erasmus. Ze vertrekken bij hun werking vanuit een humanistische visie. Recht op vrijheid en menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, met elkaar in open, rationele dialoog gaan en zelf verantwoordelijkheid nemen, staan hierbij centraal. De Erasmushogeschool Brussel biedt een bachelor in Landschaps- en tuinarchitectuur aan. Deze opleiding kent haar oorsprong in het studiegebied horticultuur, dit bij de oprichting van de staatstuinbouwschool(en) in Vilvoorde en Gentbrugge in 1849, uitgebreid met architectuur- en tekenvakken in 1860. Vanaf 1956 wordt deze opleiding omgevormd tot een 3-jarige graduaatsopleiding voor landschaps- en tuinarchitectuur. De missie van de professionele bacheloropleiding vandaag is studenten opleiden tot landschaps- en tuinarchitecten die de uitdaging aangaan om de leefomgeving te optimaliseren in een wijzigende maatschappelijke en ruimtelijke context, gaande van tuinen over parken en pleinen tot landschappen met nadruk op vormgeving, inclusie, duurzaamheid en leefbaarheid.