Landschapsarchitectuur NLnieuwsDe laatste stap over de horizon

De laatste stap over de horizon

30112020

Clemens Steenbergen, emeritus-hoogleraar Landschapsarchitectuur van de afdeling Urbanism, faculteit Bouwkunde, is op vrijdag 20 november overleden. Hij is op 74-jarige leeftijd bezweken aan de gevolgen van leukemie. Clemens was gedurende vrijwel zijn gehele werkzame leven verbonden aan de faculteit Bouwkunde en heeft in die decennia een fundamenteel landschapsarchitectonisch onderzoeksrepertoire opgebouwd, waarbinnen zijn proefschrift “De Stap over de Horizon” een belangrijk ijkpunt was. Met publicaties zoals “Architectuur en Landschap” verwierf hij internationaal groot aanzien en ontwikkelde hij een aantrekkelijk geprofileerde bijdrage aan het Nederlandse onderzoek in de Landschapsarchitectuur. Voor collega’s, medewerkers en studenten was hij een belangrijke drijvende kracht achter de ‘Delftse benadering’ in het landschapsarchitectonisch ontwerponderwijs en -onderzoek.

Clemens’ laatste wapenfeit vóór zijn afscheid van de faculteit was de lancering van de MSc-track Landscape Architecture. Dat was voor alle betrokkenen en belangrijk besluit dat beschouwd kan worden als de kroon op zijn werk aan de TU Delft.

De familie van Clemens Steenbergen heeft ervoor gekozen geen ruchtbaarheid te geven aan zijn overlijden en in stilte afscheid te nemen. Oud-collega’s, oud-medewerkers, staf van de sectie Landscape Architecture en van de afdeling Urbanism wensen zijn naasten veel sterkte met het verlies.

Dick van Gameren, decaan van de faculteit Bouwkunde

Maarten van Ham, voorzitter van de afdeling Urbanism

Eric Luiten, voorzitter van de sectie Landscape Architecture

Steffen Nijhuis, onderzoeksleider van de afdeling Urbanism en Landscape Architecture

Inge Bobbink, coördinator Onderwijs van de sectie Landscape Architecture