Landschapsarchitectuur NLagendabijeenkomstCongres Dutch Design, Delta Areas and Resources

Congres Dutch Design, Delta Areas and Resources

29032016

Op 19 april 2016 organiseert de Vereniging van Afgestudeerden Larenstein, in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, het jaarlijkse congres in Velp. Thema: ‘Dutch Design, Delta Areas and Resources’. Sprekers uit verschillende vakgebieden geven een lezing over de nieuwste ontwikkelingen. 

Het congres start met een ontvangst om 9:30 uur. Na een plenair welkom wordt vervolgens in subzalen in vier verschillende rondes een twaalftal lezingen gegeven over inrichting en beheer van de Nederlandse buitenruimte en bos, natuur, landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen. Inspirerende sprekers met ieder hun eigen visie op onze buitenruimte. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.

De VVA nodigt alle belangstellenden, afgestudeerden en studenten uit te luisteren naar deze interessante lezingen op 19 april 2016 op Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.

De kosten voor het jaarcongres bedragen:
– Leden van VVA-Larenstein en Aristaeus € 75,00 (excl. BTW)
– Docenten VHL/Helicon € 75,00 (excl. BTW)
– Niet leden alumi-verenigingen € 200,00 (excl. BTW)
– Studenten gratis (excl. lunch) wél graag inschrijven!

Meer informatie: www.vva-larenstein.nl.