Landschapsarchitectuur NLnieuwsBerno Strootman benoemd tot Rijksadviseur

Berno Strootman benoemd tot Rijksadviseur

17082016

Berno Strootman is benoemd tot Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Hij gaat per 1 september aan de slag. Berno zal samen met Daan Zandbelt en Rijksbouwmeester Floris Alkemade de komende vier jaar het College van Rijksadviseurs vormen.

Het College van Rijksadviseurs is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Het CRa adviseert over de urgente thema’s van nu: van transformatie, infrastructuur en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de energietransitie. Het CRa staat ook voor integrale kwaliteitsborging binnen ruimtelijke projecten waarbij het Rijk is betrokken. Het gaat om een part-time functie, Berno blijft daarnaast werkzaam voor zijn bureau Strootman Landschapsarchitecten.

Voor meer informatie over de aanstelling van het nieuwe College van Rijksadviseurs, zie de website van het CRa.