Landschapsarchitectuur NLagendabijeenkomstArchitecture Now #13 | Toekomstontwerpers

Architecture Now #13 | Toekomstontwerpers

04052019

Op 10 april vindt Architecture Now #3 plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Een bijeenkomst over innovatie in de architectuur met o.a. Nanne de Ru, Hanneke Kijne en een nieuwe generatie architecten en ontwerpers.

Verdichting in grote steden, smart cities met smart grids, groeiende eenzaamheid en een noodzaak voor circulaire bouwmethoden; een nieuwe generatie architecten en ontwerpers staat voor een scala aan uitdagingen. Initiatieven als The Independent School for the City tonen aan dat er behoefte is aan kennisdeling en nieuwe vormen van (ontwerpend) onderzoek. Hoe geven we een nieuwe lichting ontwerpers de juiste tool-en skillset mee om toekomstige vraagstukken aan te pakken? Hoe kijken ze zelf naar de architectuurpraktijk anno 2019? In gesprek met architecten, vernieuwers en experts over mogelijke antwoorden en het belang van een continue dialoog.

Meer informatie: Pakhuis de Zwijger.

Afbeelding: Pakhuis de Zwijger/Cindy van Rees.