Landschapsarchitectuur NLnieuwsAgenda Rijksadviseurs 2017-2020 gepresenteerd

Agenda Rijksadviseurs 2017-2020 gepresenteerd

12062017

Een rijker, hechter en schoner Nederland. Dat is het centrale thema van de agenda 2017-2020, die het College van Rijksadviseurs heeft gepresenteerd. Deze agenda formuleert de thema’s waarop het College van Rijksadviseurs het Rijk de komend jaren zal adviseren: energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, en het Nederlandse landschap.

Download hier ‘Ontwerpen aan een rijker, hechter en schoner Nederland’.