Landschapsarchitectuur NLnieuwsAgenda bij- en nascholing

Agenda bij- en nascholing

23032017

Volgens de Wet op de architectentitel zijn ingeschrevenen in het architectenregister verplicht hun vakkennis op peil te houden door jaarlijks ten minste zestien uur bij- en nascholing te volgen. Het Bureau Architectenregister (BA) heeft op haar website een overzicht staan van actuele bij- en nascholingsactiviteiten.

Bij- en nascholing is een instrument in het streven naar ‘levenslang leren’. Het doel is het op peil houden van inzicht, kennis en vaardigheden gedurende de beroepsuitoefening.

Bij- en nascholingsactiviteiten kunnen in principe overal worden gevolgd (in-company, bij een instituut, in binnen- en buitenland). Het staat de ingeschrevene vrij om naar eigen inzicht, gebaseerd op de eigen behoefte aan kennis en vaardigheden, een keuze te maken uit het aanbod van bij- en nascholing. Op de de website van het BA is het aanbod van actuele bij- en nascholingsactiviteiten te vinden.

Meer informatie? Bureau Architectenregister.