agendabijeenkomstDebatmiddag Groen Erfgoed

Debatmiddag Groen Erfgoed

Het Atelier Rijksbouwmeester houdt op woensdag 30 oktober (oorspronkelijke datum 9 mei) een debatmiddag in Den Haag over ‘groen erfgoed’. Tijdens deze bijeenkomst -georganiseerd in samenwerking met de NVTL– staat de relatie tussen ontwerp en (groen) erfgoed en de noodzaak tot behoud én vernieuwing centraal. Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Het Atelier Rijksbouwmeester heeft in 2016 het advies ‘Buitenruimte van Betekenis’ gepubliceerd, waarmee rijksbouwmeester Floris Alkemade aandacht heeft gevraagd voor de groene buitenruimte bij Rijkscomplexen. Vervolgens is een aantal pilots uitgevoerd.

Zo is afgelopen jaar het definitief ontwerp voor de renovatie van Park Huis Doorn afgerond en is er een ontwerpcompetitie georganiseerd voor een brug en twee folly’s die in het historische park komen te staan.  Ook de stadstuin van het Johan de Witthuis in Den Haag heeft een transformatie ondergaan. Deze ingrepen geven aanleiding tot een discussie over het interveniëren in een historische context.  

Bezoek tuin van het Johan de Witthuis

Belangstellenden zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze debatmiddag op woensdag 30 oktober. Als afsluiting van de bijeenkomst kan de vernieuwde tuin van het Johan de Witthuis worden bezocht. Het aantal plaatsen is beperkt, belangstellenden worden daarom verzocht zich per e-mail aan te melden bij: laura.amsing@rijksoverheid.nl.

Locatie: Johan de Witthuis, Kneuterdijk 6, Den Haag.

Programma

15.00-16.00u | 7 pitches van 7 minuten

 • Tuinontwerp Johan de Witthuis, Tomas Degenaar (landschapsarchitect)
 • Toelichting op de inzendingen prijsvraag Johan de Witthuis, Ben Kuipers (landschapsarchitect)
 • Intermezzo, Erik de Jong (ARTIS-hoogleraar)
 • Restauratie/renovatie Park Huis Doorn, Peter Verhoeff (groen erfgoed specialist/landschapsarchitect)
 • Winnaar van de prijsvraag Park Huis Doorn, Gijs van Vaerenbergh (kunstenaars/architecten)
 • Toelichting op de inzendingen prijsvraag Park Huis Doorn, Frank Havermans (beeldend kunstenaar)
 • Intermezzo, Thomas von der Dunk (cultuurhistoricus/publicist)

16.00-16.45u | Discussie

 • Professionals in het panel:  Frank Havermans (Beeldende kunst), Marinke Steenhuis (Tuinkunst),
  Natascha Lensvelt (Cultureel erfgoed).

16.45-17.30 | Bezoek aan de tuin

 • Afsluiting Floris Alkemade en borrel.

Foto: Tuin Johan De Witthuis, ontwerp DELVA Landscape Architecture Urbanism, foto: DELVA.