Landschapsarchitectuur NLnieuwsafstudeerwerkAfstudeerwerk: Exploring the way

Afstudeerwerk: Exploring the way

04032016

Recent studeerde Pim Lucassen af aan de Wageningen Universiteit. In zijn thesis ‘Exploring the way’ zoekt hij langs de Camino de Santiago naar nieuwe manieren om spiritualiteit te faciliteren met ontwerpingrepen.   

Met de afname van religie in het publieke domein, neemt de populariteit van pilgrimages toe. Een nieuwe en meer pluriforme vorm van spiritualiteit is in opkomst, maar de huidige ‘religieuze infrastructuur’ lijkt niet flexibel genoeg om om te gaan met deze verandering. Met een fenomenologische verkenning van de pelgrimstocht Camino de Santiago en het landschap eromheen, probeert Pim nieuwe manieren te vinden om spiritualiteit te faciliteren met ontwerpingrepen.

Lees een samenvatting van de thesis op TOPOS-blog.