Landschapsarchitectuur NLnieuwsvacatureVan Hall Larenstein zoekt Lector Designing of future green cities / Design van de groene stad van de toekomst

Van Hall Larenstein zoekt Lector Designing of future green cities / Design van de groene stad van de toekomst

Functie-inhoud

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences zoekt voor de locatie Velp een:

Lector Designing of future green cities /Design van de groene stad van de toekomst
(voor 0,8 – 1,0 fte)

Ga naar de vacature website:
Lector Designing of future green cities /Design van de groene stad van de toekomst (werkenbijhogescholen.nl)

Inleiding
De Groene Stad heeft de toekomst. Steden staan voor grote uitdagingen om een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving te bieden aan een groeiend aantal inwoners. Steden zullen daarom steeds slimmer en duurzamer moeten worden ingericht en ‘groener’ moeten worden. Voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving is een veelvoud aan ingrijpende en blijvende veranderingen noodzakelijk.
Het nieuwe lectoraat richt zich op het doen van onderzoek naar en het vormgeven van de transitie naar de leefbare en toekomstbestendige stad: een stad die groen, gezond, natuurinclusief en klimaatadaptief is. De benodigde transitie vraagt om integrale oplossingen, zowel voor de bestaande stad als voor nog te ontwikkelen stedelijke gebieden. Niet gebaande paden zullen verkend worden op zoek naar innovatieve en wellicht onorthodoxe oplossingen. Ontwerp kan hierbij bij uitstek als onderzoeksmethode worden gebruikt.
Het lectoraat sluit aan bij de opgaven en uitdagingen die er zijn in de regio. Zo zijn 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen recent gestart met een samenwerking onder de naam Groene Metropool regio.

De functie omvat:

 • het ontwikkelen van een samenhangend onderzoeksprogramma dat richting geeft aan onderzoek en planvorming voor de transitie richting een toekomstbestendige stad;
 • het ontwikkelen van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leidend tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering;
 • het leiding geven aan een te vormen kenniskring, het professionaliseren van beginnende docentonderzoekers en het begeleiden van docentonderzoekers, promovendi/postdocs;
 • het verrichten van praktijkgericht onderzoek binnen de kaders die gesteld zijn in de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit;
 • het leveren van een bijdrage aan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek en actief bijdragen aan de inhoudelijke kwaliteit, de innovatie (curriculumvernieuwing) en de uitvoering van het onderwijs (bijvoorbeeld door het geven van colleges en het begeleiden van afstudeerders);
 • het acquireren van onderzoeksopdrachten;
 • het actief verspreiden van de uitkomsten en inzichten uit het lectoraatsonderzoek naar de beroepspraktijk en maatschappij;
 • het onderhouden en uitbreiden van een relevant intern en extern netwerk in onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk;
 • het samenwerken over de grenzen van het eigen lectoraat met andere lectoren binnen en buiten Van Hall Larenstein;
 • het mee werken aan processen en systemen t.b.v. de borging en verhoging van onderzoek- en onderwijskwaliteit;
 • een spilfunctie binnen de driehoek onderzoek, onderwijs en (beroeps)praktijk.

De lector die wij zoeken:

 • is sterk in het ontwikkelen van een samenhangend onderzoeksprogramma voor het vormgeven van de transitie naar de leefbare en toekomstbestendige stad: een stad die groen, gezond, natuurinclusief en klimaatadaptief is;
 • heeft ervaring in het op een inspirerende wijze leiding geven aan een onderzoeksgroep en heeft ervaring met het betrekken van studenten bij onderzoek;
 • is gepromoveerd en heeft affiniteit en bij voorkeur ervaring met praktijkgericht onderzoek;
 • is in staat om als boegbeeld op te treden binnen en buiten de organisatie;
 • heeft kennis en visie met betrekking tot de actuele vraagstukken rond transities in het kader van de verduurzaming van steden;
 • brengt een netwerk mee en heeft uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • weet verbindingen te leggen met mensen en disciplines, naar buiten te treden en contact te leggen met de samenleving om de benodigde impact te creëren;
 • zoekt actief de samenwerking op met andere lectoraten en met opleidingen van Van Hall Larenstein;
 • vindt het prettig om zichtbaar te zijn in het onderwijs, zowel voor studenten als docenten;
 • kan studenten motiveren zich kennis toe te eigenen; en heeft bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten;
 • draagt actief bij aan de professionalisering van docenten en docentonderzoekers door het ontwikkelen van de juiste onderzoekscompetenties;
 • is aantoonbaar in staat om met zijn kenniskring externe middelen te verwerven;
 • is resultaatgericht, omgevingsbewust en collegiaal.

Wat bieden wij jou:

 • een organisatie in ontwikkeling waar samenwerking, resultaatgerichtheid, duurzaamheid en betrokkenheid voorop staan;
 • flexibiliteit om een goede werk-privé balans mogelijk te maken;
 • een tijdelijk dienstverband voor de periode van 6 jaar (0,8 – 1,0 fte); eventuele optie tot verlenging kan t.z.t. verkend worden;
 • het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring behorende bij salarisschaal 15 CAO-HBO (Hay- functieprofiel Lector 2) en bedraagt minimaal € 5.797,43 en maximaal € 7.485,19 bruto per maand bij een volledige werkweek;
 • 8% vakantie-uitkering in de maand mei en 8,3% eindejaarsuitkering in de maand december;
 • een pensioen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Nadere informatie:
Informatie over de functie wordt verstrekt door Dr. Bert Melief, directeur onderzoek van de locatie Velp, tel. 06 – 212 78 175 (afwezig van 17 t/m 25 juli 2021).
De startnotitie ‘Lectoraat design van de groene stad van de toekomst’ kunt u hier lezen.

Sollicitatieprocedure:
Graag ontvangen wij uw motivatie en CV voor 16 augustus 2021 via deze link.
Sollicitaties via andere kanalen kunnen helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Wie zijn wij:
Van Hall Larenstein is een internationale groene kennisinstelling met ruim 4500 studenten, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, ondersteund door praktijkgericht onderzoek binnen diverse lectoraten vanuit onze locaties in Leeuwarden en Velp. Wij zijn de duurzaamste hogeschool van Nederland en daar zijn we trots op! Duurzaamheid maken we graag concreet. We leiden innovatieve en praktische professionals op die een zinnige bijdrage leveren aan een betere wereld. Zowel in eigen land als over de grenzen heen. Ook figuurlijk kijken we over grenzen en denken we graag buiten de kaders.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.