Landschapsarchitectuur NLnieuwsRUIMTELIJK TRAINEESHIP ROTTERDAM-IV ZOEKT 4 TRAINEES: JANUARI 2022 – 2024

RUIMTELIJK TRAINEESHIP ROTTERDAM-IV ZOEKT 4 TRAINEES: JANUARI 2022 – 2024

Profiel

Ben jij de stedelijk of landschappelijk ontwerper van de toekomst?

Ben jij de jonge professional die:

 • bij de start van zijn carrière direct de volledige breedte van het vak ziet
 • in 2 jaar tijd een groot netwerk opbouwt
 • 4 jaar een master heeft in stedenbouw of landschapsarchitectuur op WO-niveau
 • de titel stedenbouwkundige of landschapsarchitect binnen 2 jaar in de pocket wil hebben
 • de ambitie heeft om 4 werkterreinen te leren kennen
 • bereid is om de 2-jarige geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP) te doorlopen
 • de Nederlandse taal uitstekend spreekt en schrijft
 • AutoCad en Adobe-software beheerst

Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan houden? Dan is het Ruimtelijk Traineeship iets voor jou!

Traineeship
In 2 jaar tijd:

 • werk je bij 4 werkgevers; Gemeente Rotterdam, Urbis, BGSV en KuiperCompagnons
 • wissel je elke zes maanden van werkomgeving
 • krijg je nieuwe ervaringen mee
 • ontwikkel je nieuwe kennis
 • zet je je tanden in diverse opdrachten
 • volg je de geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP)

Gevraagde competenties

 • Uitstekende ontwerpkwaliteiten
 • Goede communicatieve eigenschappen
 • Vermogen om snel te kunnen schakelen

Combinatie 4 werkgevers
Werken voor 4 werkgevers in 2 jaar betekent snel leren schakelen. De werkgevers verschillen in grootte, type opgaven, cultuur en mensen. Samen beslaan we het totale vakgebied. Het traineeship is daarom een uitgelezen mogelijkheid om veel te leren in korte tijd. Over de vakinhoud, maar ook zeker over jezelf.

Wij bieden

 • 4 werkplekken van een half jaar (36 tot 40 uur per week) voor 4 trainees bij 4 werkgevers
 • Begeleiding door 4 mentoren
 • Deelname aan en vergoeding van het geïntegreerde programma bij PEP voor de beroepservaringsperiode (twv. € 5.000,00) inclusief in de werktijd
 • Een bruto maandsalaris van € 2.300,00

Periode
Het traineeship start in januari 2022 voor de duur van 2 jaar.

Procedure
Heb jij voldoende ambitie, veerkracht en creativiteit om niet door 1 maar door 4 bedrijven geselecteerd te worden? Stuur voor 14 november 2021:

 • Motivatiebrief (in het Nederlands)
 • CV
 • Portfolio: max. 10 MB met daarin eindpresentatiemateriaal en korte omschrijvingen (max. 150 woorden per project) en beeldmateriaal van het doorlopen proces

Naar Judith Flapper:
j.flapper@bnsp.nl

Uit de sollicitaties worden 8 tot 10 kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor de selectiedag op

23  november 2021. Tijdens de selectiedag presenteren de kandidaten zichzelf door middel van een pitch en is er ruimte voor speeddates met de 4 werkgevers. Op basis van deze selectiedag worden kandidaten geselecteerd.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature, neem contact op met Judith Flapper:
j.flapper@bnsp.nl of 0648070793.

KORTE OMSCHRIJVING PER WERKGEVER

Gemeente Rotterdam; Stadsontwikkeling, afdeling Ruimte & Wonen
Bij de gemeente Rotterdam werk je aan projecten op Rotterdams grondgebied. Je wordt gekoppeld aan een ervaren landschapsarchitect of stedenbouwkundige en krijgt een deelgebied van Rotterdam onder je hoede. Binnen dit gebied, doe jij alle projecten die daar spelen. Je toetst initiatieven vanuit de markt, of ontwerpt zelf. Je spreekt met bewoners, maar ook met ontwikkelaars of bureaus. Snel schakelen tussen rollen dus! De organisatie is groot, maar we hebben een informele en platte cultuur.

Rotterdam staat de komende jaren voor een flinke opgave: we verdichten en vergroenen de stad in hoog tempo en werken aan een energietransitie. Opgaven die grote uitdagingen voor de disciplines landschap en stedenbouw met zich meebrengen. Wees welkom!

BGSV
BGSV is een adviesbureau voor stedenbouw en landschap in hartje Rotterdam. Wij maken stedenbouw begrijpelijk voor iedereen. Voor elke ruimtelijke opgave zoeken we de beste integrale oplossing; ambitieus en down-to-earth. Wij helpen bij het uitzetten van een heldere koers waarmee we waarde aan een gebied toevoegen. De afgelopen jaren hebben we veel aan binnenstedelijke projecten gewerkt waarin thema’s als gezondheid, mobiliteit, circulariteit en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Bij onze opgaven betrekken we alle belanghebbenden, laten kansen zien en verleiden met verrassende beelden.

BGSV adviseert en maakt visies, stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen en inrichtingsplannen voor de buitenruimte voor gemeentes, projectontwikkelaars, grondeigenaren en corporaties.

Met ons brede netwerk van professionals kunnen we elke opgave aan. Wij zijn nieuwsgierig, ‘openminded’ en werken vol enthousiasme samen met een opdrachtgever en betrokken experts.

URBIS
Urbis is een stedenbouwkundig en landschapskundig ontwerpbureau, gevestigd in het centrum van Rotterdam in het Heinekenkantoor. Urbis geeft adviezen over de volle breedte van het stedenbouwkundig en landschapskundig vakgebied, op verschillende schaalniveaus. Binnen dit werkterrein heeft het bureau zich toegelegd op de herstructurering van het stedelijk gebied: de (historische) stadskernen, de 19e- en 20e-eeuwse woonwijken en de periferie van steden en dorpen.

De laatste jaren hebben wij ons daarnaast toegelegd op een stevige integratie van duurzaamheid in onze ontwerpen. Ook de invulling van participatieprocessen zijn goed in het portfolio verankerd. Urbis werk voornamelijk in Nederland en Luxemburg. Het bureau bestaat uit een klein hecht team van ontwerpers met een stedenbouwkundige, architectonische, landschapskundige en technische achtergrond. Onze opdrachtgevers zijn overheden zoals gemeenten, waterschappen, de staat, projectontwikkelaars of bezitters van specifiek vastgoed (bijv. zorginstellingen). Vaak zijn onze opdrachtgevers ook combinaties van meerdere partijen.

KuiperCompagnons
KuiperCompagnons bouwt elke dag met en voor mensen aan de toekomst van Nederland. Gedreven door onze liefde voor het Nederlandse landschap dragen wij bij aan een gelukkig, gezond en duurzaam leven, wonen en werken.

Als multidisciplinair advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving werken wij vanuit ons kantoor in de Van Nelle fabriek te Rotterdam met een hecht team van stedenbouwers, (landschaps-) architecten, planologen, juristen en andere specialisten aan de ruimtelijke uitdagingen van morgen. We beschouwen de gebouwde omgeving als een samenhangend geheel en bieden een geïntegreerde benadering van ontwerp tot oplevering.

Het Ruimtelijk Traineeship is een samenwerking tussen: BNSP, NVTL en PEP