Over de DSLLid worden

Lid worden

De DSL staat open voor nieuwe leden.

In Nederland gevestigde opleidings- en/of onderzoeksinstituten in de landschapsarchitectuur komen in aanmerking om lid te worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ‘vriend’ te worden.

De volgende organisaties in aanmerking om ‘vriend’ (geassocieerd lidmaatschap) te worden:

  • Buiten Nederland gevestigde opleidings- en/of onderzoeksinstituten in de landschapsarchitectuur of in Nederland gevestigde opleidings- en/of onderzoeksinstituten in aanverwante ontwerpdisciplines.
  • Organisaties, bedrijven of personen met een professionele binding met de Nederlandse landschapsarchitectuur mits de belangen niet in strijd zijn met het beleid van de DSL.

De volgende voorwaarde is van toepassing: organisaties die voldoen aan de criteria voor volwaardig lidmaatschap komen niet in aanmerking voor een geassocieerd lidmaatschap.

Community of Practices zijn thematische bijeenkomsten gericht op kennisdeling tussen (geassocieerde) leden.

DSL Publicatie: tweejaarlijks wordt er een boek uitgegeven met een uitgewerkt thema, welke gebaseerd is op  Congres of evenement van de DSL. De eerstvolgende DSL publicatie wordt verwacht medio 2022 en zal gaan over Internationalisering.

Lid worden of meer weten? Neem contact met ons op.