Over de DSLDe DSL

De DSL

Partners

De Dutch School of Landscape Architecture (DSL) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur en de opleidings- en onderzoeksinstituten voor tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland:

 • Wageningen Universiteit
 • Hogeschool Van Hall Larenstein Velp
 • Academie van Bouwkunst Amsterdam
 • Technische Universiteit Delft
 • HAS Hogeschool Den Bosch

Missie

De DSL heeft als missie het zorgen voor een sterke nationale en internationale positionering van de Nederlandse beroepspraktijk, het onderzoek en de opleidingen voor tuin- en landschapsarchitectuur. Zij doet dit onder andere door

 • het bieden van een platform voor kwaliteitsverbetering
 • bij te dragen aan ontwikkeling en uitwisseling van kennis
 • bij te dragen aan een onderzoeksagenda
 • bevordering van het (inter)nationaal netwerk op het gebied van de landschapsarchitectuur voor werken en studeren
 • ondersteuning van de partners op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
 • het formuleren van gemeenschappelijke projecten

De DSL onderscheidt zich van andere organisaties doordat zij werkt vanuit het integrale perspectief van het Nederlandse vakgebied: beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. De DSL is in 2010 opgericht.

DSL lidmaatschapsvormen

Community of Practices zijn thematische bijeenkomsten gericht op kennisdeling tussen (geassocieerde) leden.

In aanmerking voor het lidmaatschap  komen in Nederland gevestigde opleidings- en/of onderzoeksinstituten in de landschapsarchitectuur.

In aanmerking voor het geassocieerd lidmaatschap komen de volgende organisaties:

 • Buiten Nederland gevestigde opleidings- en/of onderzoeksinstituten in de landschapsarchitectuur of in Nederland gevestigde opleidings- en/of onderzoeksinstituten in aanverwante ontwerpdisciplines.
 • Organisaties, bedrijven of personen met een professionele binding met de Nederlandse landschapsarchitectuur mits de belangen niet in strijd zijn met het beleid van de DSL.

Daarnaast is de volgende voorwaarde van toepassing: organisaties die voldoen aan de criteria voor (volwaardig) lidmaatschap komen niet in aanmerking voor een geassocieerd lidmaatschap.

Het Bestuur van de DSL beslist te allen tijde over een aanvraag tot een lidmaatschap (geassocieerd of kennismakingslidmaatschap).