Landschapsarchitectuur NLnieuwsOPEN OPROEP Ontwerpen aan Voedselregio’s

OPEN OPROEP Ontwerpen aan Voedselregio’s

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op voorstellen in te dienen die de ruimtelijke consequenties van een duurzame, geïntegreerde voedselketenbenadering onderzoeken en in beeld brengen.

Nederland is op mondiale schaal een van de voorlopers in de organisatie van voedselsystemen. Toch wordt de nieuwste kennis en technologie voor het creëren van veerkrachtige voedselregio’s in eigen land niet volledig benut. Veranderende waarden als duurzame en biologische voedselvoorziening en de groeiende voorkeur voor lokale producten spelen hierbij een rol. Zo zijn in Nederland stadslandbouwinitiatieven en lokale markten in opkomst. De vraag is echter of deze voorkeur voor kleinschaligheid niet op gespannen voet staat met het oplossen van het voedselvraagstuk dat zich op wereldschaal voordoet.

Lees verder op de website van het Stimuleringsfonds.

Afbeelding: Felixx.