OnderzoekWageningen University & Research

Wageningen University & Research

Onderzoek van de Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur

Het onderzoek binnen de landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit is nauw verweven met het landschapsontwerp en bevindt zich tussen natuur- en sociale wetenschappen, de kunsten en de geesteswetenschappen. Dit resulteert in complexe en gevarieerde onderzoeksonderwerpen en interdisciplinaire onderzoeksprojecten.

De belangrijkste onderzoeksdoelstellingen van de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur zijn:

  1. het ontwikkelen van methoden en criteria voor:
    • het analyseren van de sociale, economische, politieke, culturele en historische betekenissen van het landschap die van invloed zijn op de landschapsarchitectuur als contextuele ontwerpdiscipline;
    • Beoordeling van de kwaliteit van modellen;
  2. het ontwikkelen van het concept ‘Ontwerpend onderzoek’, zowel als ontwerpmethode als als onderzoeksmethode;
  3. het analyseren van en bijdragen aan het oplossen van dringende mondiale landschapsproblemen op het gebied van klimaat, water, energie en plattelands- en stedelijke landinrichting.

De verbinding met andere groepen van Wageningen UR en met universiteiten en instituten buiten WUR draagt bij aan de kwaliteit van ons onderzoek.

De. Dipl. ING. MA (AA) Sanda Lenzholzer, hoogleraar, is leerstoelhouder van de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur van Wageningen Universiteit.