OnderzoekWageningen Universiteit

Wageningen Universiteit

Onderzoek van de Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur

Het onderzoek binnen de landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit is nauw verweven met het landschapsontwerp en bevindt zich tussen natuur- en sociale wetenschappen, de kunsten en de geesteswetenschappen. Dit resulteert in complexe en gevarieerde onderzoeksonderwerpen en interdisciplinaire onderzoeksprojecten.

Onderzoeksdoelstellingen

De belangrijkste onderzoeksdoelstellingen van de Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur zijn om methoden en criteria te ontwikkelen:

  • voor de analyse van de sociale, economische, politieke, culturele en historische betekenis van het landschap die de landschapsarchitectuur beinvloeden als een contextuele ontwerpdiscipline
  • voor de beoordeling van de kwaliteit van ontwerpen
  • voor ‘Research by Design’, zowel als een ontwerp- als een onderzoeksmethode
  • om bij te dragen aan het analyseren en het oplossen van urgente mondiale landschappelijke problemen op het gebied van klimaat, water, energie, stedelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het landelijk gebied.

De samenhang met andere groepen van Wageningen UR en met universiteiten en instituten buiten WUR dragen bij ​​aan de kwaliteit van ons onderzoek.

De. Dipl. ING. MA (AA) Sanda Lenzholzer, hoogleraar, is leerstoelhouder van de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur van Wageningen Universiteit.

Onderzoeksprojecten en programma’s van de Leerstoelgroep landschapsarchitectuur

PhD onderzoek van de Leerstoelgroep landschapsarchitectuur

Afstudeeronderzoek

De leerstoelgroepen Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning en Culturele Geografie van Wageningen Universiteit hebben samen met studievereniging Genius Loci een blog: TOPOS. Hierop zijn samenvattingen van afstudeeronderzoeken te vinden.