OnderzoekTU Delft

TU Delft

Landscape compositions & systems

Het Landscape compositions & systems programma aan de TU Delft richt zich op kennisverwerving, strategieontwikkeling en ontwerpend onderzoek op het gebied van landschapssystemen in de bebouwde omgeving. Het onderzoek sluit aan op behoeften van de samenleving door de kennis en vaardigheden van de landschapsarchitectuur te mobiliseren in het ontwerp en de planning van duurzame leefomgevingen.

Vanuit pionierend onderzoek rond 1990 heeft het onderzoek op het gebied van landschapsarchitectuur in Delft zich ontwikkeld tot een onderzoeksdiscipline met eigen geschiedenis, concepten, theorieën, methoden en instrumenten. Deze expertise heeft zich verspreid via standaardwerken die internationaal erkend zijn.

Door fundamenteel onderzoek en praktische toepassingen verkennen onderzoekers  het potentieel van de ruimtelijke, temporele en materiële dimensies van het landschap met inbegrip van ecologische, sociale en technische aspecten. Daarbij gaat het om toekomstgerichte acties voor de ontwikkeling van stedelijke landschappen op verschillende schaalniveaus. Onderwerpen omvatten: groen-blauwe structuren, metropolitane parken en tuinen, polderlandschappen, het karakteristieke stedelijke landschap, architectuur en landschap, en op landschapstructuren gebaseerde stedelijke ontwikkeling.

Informatie & contact

Meer informatie: Onderzoeksprogramma TU Delft en via onderzoeksleider Dr. Steffen Nijhuis, e-mail:  S.Nijhuis@tudelft.nl.

TU-Delft blog: landscapearchitecturetudelft.nl.