OnderzoekOnderzoek binnen de Landschapsarchitectuur

Onderzoek binnen de Landschapsarchitectuur

Het aantal en de diversiteit van onderzoeken en onderzoeksprogramma’s op het gebied van landschapsarchitectuur uitgevoerd door de Nederlandse instituten en bureaus is groot. Binnen dit onderzoeksveld zijn een aantal duidelijke lijnen te ontdekken, thema’s waarmee meerdere onderzoekers en instituten zich bezig houden.

DSL Onderzoeksinstellingen

De participatie in onderzoeksprojecten en het aantal onderzoeksprogramma’s van de DSL-instellingen groeit nog steeds. De volgende instellingen voeren onderzoek uit en hebben programma’s op het terrein van de landschapsarchitectuur:

Links en netwerken per thema

Er zijn thema’s die op meerdere plaatsen onderwerp van onderzoek zijn en kleur geven aan het Nederlandse onderzoeksveld. Hieronder een overzicht met links naar relevante programma’s, personen en netwerken per thema:

Ontwerp

Cultuurlandschappen

Energielandschappen

Voedsellandschappen

Water

Klimaat

Dutch Lowlands

Stedelijk