OnderzoekAcademie van Bouwkunst Amsterdam

Academie van Bouwkunst Amsterdam

De Academie van Bouwkunst Amsterdam is begin 2017 gestart met het lectoraat High-density energy landscapes (Energielandschappen), de opvolger van de lectoraten Foodscapes en Living Landscapes.

Lectoraat High-density energy landscapes (2017)

Landschapsarchitect Sven Stremke geeft leiding aan het lectoraat ‘high-density energy landscapes’. Hij is begin 2017 gestart en aangesteld voor een periode van vier jaar. Zijn onderzoek is gericht op het ontwikkelen van duurzame energielandschappen met speciale aandacht voor de rol van ontwerp en de ontwerper in de energietransitie.

Lectoraat Foodscapes (2013-2016)

Van 2013 tot en met 2016 heeft de Academie van Bouwkunst Amsterdam het lectoraat Foodscapes (Voedsellandschappen) gehad met Hoogleraar Rurale Sociologie Han Wiskerke als lector.

Wiskerke heeft onderzocht hoe in verschillende Europese landen met de snelle verandering van cultuurlandschappen wordt omgegaan. In het lectoraat onderzocht hij met studenten de mogelijkheden om door middel van (her)ontwerp meer duurzame voedsellandschappen (‘foodscapes’) op regionaal niveau te ontwikkelen.

onderzoek-academie-van-bouwkunst-1

Lectoraat Living Landscapes (2000-2013)

Thomas Oles was tot 2013 verbonden aan het lectoraat Living Landscapes aan de Academie. Met het lectoraat profileerde de Academie zich op de meer exclusieve kant van het landschapsonderwijs: het ‘grootschalige landschap’, naast de bestaande kleinschalige opgaven waarin een uitwisseling plaatsvindt tussen landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur. In 2013 verscheen ter afsluiting van het lectoraat de publicatie ‘Go With Me: 50 Steps to Landscape Thinking’. In dit vademecum zijn Oles’ ideeën over het vak landschapsarchitectuur samengebracht.

Research fellowship Noël van Dooren

De Academie heeft het promotieonderzoek van Noël van Dooren naar  representatievormen in de hedendaagse landschapsarchitectuur ondersteund met een research fellowship. Van Dooren promoveerde in 2017 op zijn onderzoek naar hoe tijd in het landschap kan worden verbeeld, hoe dat in de hedendaagse Nederlandse landschapsarchitectuur wordt gedaan en hoe dat als voorbeeld kan dienen in internationaal perspectief.

Het onderzoek was ondergebracht bij de vakgroep Cultuur, Landschap en Natuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.