OnderzoekHAS green academy

HAS green academy

HAS green academy zet haar expertise in voor onderzoek, advies en productontwikkeling in samenwerking met het werkveld. De HAS is voor organisaties, bedrijven en overheden een partner in het verkennen, verbinden en toepassen van kennis en kunde.

Onderzoeksagenda

13 lectoren en zo’n 50 docentonderzoekers werken samen met studenten, docenten en professionals uit het werkveld aan een toonaangevende onderzoeksagenda met praktijkgerichte onderzoeksprojecten, zowel in Nederland als daarbuiten. Specifieke informatie over internationale projecten vind je bij HAS International Projects. 

Onze samenleving verandert in een hoog tempo. We worden geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaves als het gaat om klimaat, biodiversiteit en voedselvoorziening, die om nieuwe antwoorden,  innovatieve oplossingen en systematisch denken vragen.

Deze vraagstukken hebben directe invloed op hoe HAS green academy de onderzoeksagenda vormgeeft. HAS green academy heeft de ambitie en voelt de verantwoordelijkheid om vanuit onze expertise in de agro, food en leefomgeving een bijdrage te leveren aan praktische oplossingen die onze wereld gezonder maken.

3 zwaartepunten

De HAS heeft 3 zwaartepunten die de komende jaren verder uitgebouwd worden:

Het fundament voor elk zwaartepunt vormt een onderzoeksgroep waarin verschillende lectoraten samenwerken aan verschillende onderzoekslijnen met onderliggende onderzoeksvragen en bijbehorende projecten.

HAS green academy committeert hierbij actief aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, wat ons in staat stelt onze impact meetbaar te maken.