OnderzoekErasmushogeschool Brussel

Erasmushogeschool Brussel

Het onderzoek in de landschaps- en tuinarchitectuur aan de Erasmushogeschool Brussel gebeurt binnen het Kenniscentrum tuin+. Het centrum focust op het ontwerp van de open ruimte in de (rand)stedelijke omgeving. Landschap als een leidend principe voor de ontwikkeling van de stedelijke omgeving staat daarbij centraal. Bijzondere aandacht gaat naar de rol en betekenis van beplantingen en vegetaties, en naar de begrenzing van private en publieke ruimten.

De doelstellingen van het Kenniscentrum zijn:

  • vergroten en verdiepen van de kennis over tuinen, open stedelijke ruimten, beplanting en stedelijk groen
  • ontwikkelen van innovatieve visies en concepten voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van open groene ruimten in de stad(srand)
  • formuleren van strategieën om deze visies en concepten te realiseren
  • uittesten en illustreren van deze strategieën.

Twee onderzoekslijnen worden gefinancierd met middelen van het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO). De eerste onderzoekslijn wordt uitgevoerd in samenwerking met studenten en neemt de vorm van ontwerpend onderzoek van concrete cases aan. De voorbije jaren lag de nadruk op onderzoek naar het binnenstedelijke bouwblok en de mogelijkheden voor Community Supported Agriculture in de Brusselse stadsrand. De tweede onderzoekslijn is gericht op het herdenken van klassieke stedelijke open ruimten en methoden om het (her)ontwerp ervan te evalueren. Binnen deze onderzoekslijn wordt de wisselwerking tussen biodiversiteit en culturele diversiteit onderzocht op stedelijke begraafplaatsen in Vlaanderen en Brussel.

Contact: paul.verschueren@ehb.be