OpleidingenBij- en nascholing

Bij- en nascholing

De Wet op de architectentitel verplicht degenen die als tuin- en landschapsarchitect staan ingeschreven in het architectenregister hun vakkennis op peil te houden. Jaarlijks dienen zij tenminste 16 uur aan bij- en nascholing te besteden. Lees meer over de bij- en nascholingsplicht op de site van het Architectenregister.

Bij- en nascholingsactiviteiten kunnen in principe overal worden gevolgd (in-company, bij een instituut, in binnen- en buitenland). Hieronder vind je links naar bij- en nascholingsactiviteiten:

Online modules en opleidingen

Ook op afstand zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te verdiepen of verbreden. Zo bieden o.a. de TU Delft en het Amsterdam Insitute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) online modules en Massive Open Online Courses (MOOCS) aan.