Landschapsarchitectuur NLnieuwsNVTL Commissie Internationaal zoekt leden

NVTL Commissie Internationaal zoekt leden

De commissie internationaal van de NVTL is op zoek naar actieve leden om de commissie te versterken. De commissie richt zich op internationale kansen en kennis voor (vooral) de Nederlandse landschapsarchitecten en – bureaus in het buitenland.

Een belangrijk onderdeel van de commissie is de vertegenwoordiging van en met de IFLA. Deze vertegenwoordiging houdt in het signaleren van de Nederlandse ontwikkelingen in relatie tot het buitenland en vice versa. De leden van de commissie denken mee in het beleid en acties om de Nederlandse vertegenwoordiger van de IFLA te ondersteunen in de vergaderingen. In de Blauwe kamer zijn regelmatig artikelen van de commissie verschenen.

Daarnaast werkt de commissie in samenwerking met de WLO aan de organisatie van een internationaal landschapssymposium. De commissie bestaat uit actieve leden en sinds kort ook uit agendaleden. De commissie is ook vertegenwoordigd in het NVTL-bestuur.

Gezocht wordt naar mensen met ervaring met of affiniteit voor de internationale landschapsarchitectuur. De commissie vergadert 1 avond per maand (ca. 2 a 2 ½  uur), meestal in Utrecht of omgeving.

Voor verdere informatie kun je bellen of mailen met Maaike Bos: 06-10884952 of mqbos@upcmail.nl.

Afbeelding: Karres en Brands Landschapsarchitecten.