Landschapsarchitectuur NLnieuwsLANDSCHAPSARCHITECTUUR TRAINEESHIP MIDDEN-NEDERLAND ZOEKT 2 TRAINEES: JANUARI 2022 – JANUARI 2024

LANDSCHAPSARCHITECTUUR TRAINEESHIP MIDDEN-NEDERLAND ZOEKT 2 TRAINEES: JANUARI 2022 – JANUARI 2024

Na de succesvolle start van een eerste lichting, zoeken Waterschap Vallei & Veluwe, H+N+S Landschapsarchitecten, Witteveen + Bos raadgevende ingenieurs en WING partner in ruimte en ontwikkeling twee nieuwe trainees voor een volgende ronde, startend in februari 2022.

Traineeship
In dit ruimtelijk traineeship werk je in twee jaar tijd bij vier organisaties aan de duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland. Je werkt hoofdzakelijk in een ontwerpomgeving, maar je komt ook in aanraking met civiele techniek, processen van participatie en besluitvorming en met zowel ondernemerschap als publiek opdrachtgeverschap: je ervaart dus de volle breedte van het vak en bouwt in twee jaar tijd een groot netwerk op. Het traineeship is een uitgelezen mogelijkheid om in korte tijd veel te leren over de vakinhoud, maar ook zeker over jezelf. En de werkgevers zijn ook nieuwsgierig om van jou te leren.

De projecten waar je aan werkt zijn gericht op actuele maatschappelijke opgaven, zoals een klimaatbestendige inrichting, stad-land interactie en de transitie van energieopwekking, mobiliteit en de landbouw, waarbij wij geloven in de kracht van ontwerpend onderzoek en in de sturende werking van de bodem en het watersysteem.

Tijdens het traineeship volg je de geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP) en behaal je je volwaardige titel als landschapsarchitect.

Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan houden? Dan is het Ruimtelijk Traineeship iets voor jou!

Profiel
Wij zoeken een afgestudeerde landschapsarchitect met de volgende competenties:

 • Een vlot en inspirerend, omgevingssensitief persoon.
 • Een ondernemende en zelfstandige werkhouding met het vermogen om snel te kunnen schakelen tussen de verschillende organisaties, collega’s en werkculturen.
 • Enthousiasme om te werken in integrale projectteams en motivatie om de waarde van interdisciplinair samenwerken te ontdekken.
 • Over de grenzen van het eigen vakgebied heen kunnen en willen kijken.
 • In staat om zowel conceptueel als ontwerpend te overtuigen.
 • Uitstekende beeldende communicatievaardigheden (zowel digitaal als schetsmatig).
 • Goede beheersing van AutoCad en Adobe-software, in staat om snel nieuwe digitale tools te leren.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Wij bieden

 • 4 werkplekken van een half jaar bij 4 werkgevers (32 uur per week).
 • Begeleiding door deskundige vakmensen met verschillende inhoudelijke achtergronden.
 • Een gezamenlijke ervaring en kennisuitwisseling met de andere trainees.
 • Deelname aan en vergoeding van het geïntegreerde programma bij PEP voor de beroepservaringsperiode.
 • Een bruto marktconform maandsalaris.
 • Grote variatie in werk en mogelijkheden om deel te nemen in werkprocessen intern en extern.
 • Het traineeship start in overleg, bij voorkeur in januari 2022 voor de duur van 2 jaar.

Procedure
Toon jouw ambitie, veerkracht en creativiteit en stuur voor 19 november 2021 een:

 • Korte motivatiebrief (in het Nederlands)
 • Kort videofilmpje (maximaal 1 minuut) waarin je aangeeft wat dit traineeship voor jou betekent
 • CV
 • Portfolio met een selectie van projecten

Naar j.flapper@bnsp.nl  (namens NVTL/ BNSP).

Uit de sollicitaties worden maximaal 7 kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor de selectiedag op 2 december 2021. Tijdens de selectiedag presenteren de kandidaten zichzelf door middel van een pitch aan de 4 werkgevers. Op basis van de selectiedag worden kandidaten geselecteerd.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature, neem contact op met Gepke Heun, g.heun@hnsland.nl.

KORTE OMSCHRIJVING PER WERKGEVER

Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan landschappen. Van de hoge zandgronden en de karakteristieke flanken tot en met klei- en veengebieden in de Gelderse- en de IJsselvallei. Minstens zo dynamisch is het werkveld van ons waterschap. Vernieuwend en altijd op zoek naar samenwerkingsvormen. Door de komst van de Omgevingswet is ons waterschap een serieuze partner bij tal van ruimtelijke initiatieven. Logisch want duurzaam water is een belangrijke drager van ruimtelijke kwaliteit en de opgaven zijn groot. Het waterschap wil bij ruimtelijke ontwikkelingen veel meer gebiedseigen water vasthouden en schoonhouden en water echt als ordenend principe laten zijn zowel boven als onder de grond. Zie ook onze Blauwe Omgevingsvisie 2050 (www.BOVI2050.nl). Wij zijn altijd op zoek naar talenten. Voel jij je aangesproken? Wordt dan trainee!

H+N+S Landschapsarchitecten
H+N+S Landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur dat bijdraagt aan een betekenisvolle relatie tussen mens en omgeving en functioneert als laboratorium, gericht op samenwerking en innovatie. H+N+S ziet Nederland als een kunstwerk dat nooit af is en waarin nut en schoonheid nauw met elkaar verbonden zijn. Ons werk valt te typeren als ingenieurskunst, met een bijbehorende benadering die het bureau ook buiten de landsgrenzen uitdraagt. H+N+S ziet haar werk als dienstbaar aan de publieke zaak en het bureau ontwerpt en realiseert al meer dan 30 jaar plannen die antwoord geven op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen. Het bureau borduurt hierbij met gevoel voort op de kwaliteit die vanuit de cultuur en geschiedenis worden aangereikt, waarbij H+N+S ernaar streeft voor ingewikkelde vraagstukken eenvoudige, overtuigende én werkzame oplossingen te bedenken.

Witteveen+Bos
Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, ruimtelijke, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Met stedenbouwer Witteveen als een van de founding fathers van Witteveen+Bos zit ruimtelijk ontwerp al decennia in het DNA van ons bureau. Momenteel werken er meer dan 30 vormgevers (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) bij Witteveen+Bos op basis van zijn gedachtegoed aan ingenieuze projecten met een positieve impact en eigen identiteit.

Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.000 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Wing, partner in ruimte en ontwikkeling
Wing werkt als een gids aan de ontwikkeling van het landschap van Nederland. Mensen van Wing onderzoeken, ontwerpen en verdiepen zich in de leefwereld burgers, ondernemers of bestuurders die betrokken zijn bij het landschap. We werken met een team van 30 personen uit tal van disciplines, gerelateerd aan onderwerpen in het landelijk gebied en aan water. Binnen Wing opereert een team ruimtelijk domein met landschapsarchitecten die werken op verschillende schaalniveaus en met een accent op de regionale schaal. De rol van het ontwerpen in projecten is divers. Soms is het ontwerp onderdeel van een op uitvoering gericht planproces. Vaak is het ontwerp een middel om tot een geïntegreerde visie te komen. Daarnaast hanteren we ontwerpend onderzoek om tot innovatie te komen binnen de diverse werkvelden.  Wing is een horizontale organisatie waarin samen werken en samen leren erg belangrijk is. Daarin voorzien we met intervisie, coaching en met persoonlijke aandacht. En we werken geïnspireerd samen aan inhoudelijke vraagstukken om het landschap gezonder, duurzamer en fraaier te maken.

Het Ruimtelijk Traineeship is een samenwerking tussen BNSP | NVTL | PEP