Landschapsarchitectuur NLnieuwsBUREAU ARCHITECTENREGISTER ZOEKT PER 1-1-2022 EEN TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECT VOOR DE EXAMENCOMMISSIE

BUREAU ARCHITECTENREGISTER ZOEKT PER 1-1-2022 EEN TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECT VOOR DE EXAMENCOMMISSIE

Wie niet het juiste diploma heeft voor inschrijving in het architectenregister, kan een examen
afleggen. Het examen vindt jaarlijks plaats en bestaat uit twee onderdelen waarvan er één in het
voorjaar en één in het najaar plaatsvindt. In het eerste onderdeel beoordeelt de examencommissie
de professionele ervaring van de kandidaat aan de hand van projecten die deze heeft gerealiseerd.
Kandidaten die hiervoor slagen worden opgeroepen voor het tweede onderdeel dat bestaat uit het
schrijven van een scriptie, het vervaardigen van een ontwerpopdracht en het voeren van gesprekken
hierover met de examencommissie.

Examencommissie
De examencommissie Tuin- en landschapsarchitectuur bestaat uit drie leden waarvan één voorzitter.
Het bestuur van Bureau Architectenregister benoemt een commissielid voor een periode van in
beginsel vier jaar. Commissieleden krijgen een vastgestelde vergoeding en worden gefaciliteerd door
Bureau Architectenregister. Vergaderingen vinden online of in Den Haag plaats. De tijdbesteding is
beperkt tot het maken van een ontwerpopgave, het (mee)lezen van scripties en besluiten en het
voorbereiden en bijwonen van enkele vergaderingen per jaar. De tijdbesteding is bovendien
afhankelijk van het aantal examenkandidaten.

Functie-eisen
– ingeschreven in het architectenregister als tuin- en landschapsarchitect
– brede kennis van en ruime ervaring op het vakgebied, zelfstandig of in loondienst
– ervaring met het begeleiden en beoordelen van vakgenoten
– goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
– kennis en/of affiniteit met het onderwijs
– integer
Bij de samenstelling van de commissie kan de afspiegeling van de drie Nederlandse
masteropleidingen in landschapsarchitectuur meewegen.

Bureau Architectenregister is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan
iedereen en die de kracht van diversiteit gebruikt om samen betere resultaten te halen voor
Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar
dankzij verschillen.

Als jij je herkent in deze vacature, nodigen we je van harte uit om te om te solliciteren.

Procedure
Geïnteresseerd? Je kunt je brief met curriculum vitae uiterlijk 22 november 2021 richten aan de
directeur, Jorrit Rosema, en e-mailen naar sartz@architectenregister.nl waarbij je in het
onderwerpveld aangeeft dat het een sollicitatie naar de functie van examencommissielid betreft. De
procedure bestaat uit in ieder geval een gesprek met een commissie die door Bureau Architectenregister wordt samengesteld. Heb je nog vragen over de functie? Dan kun je contact opnemen met Simone Artz, secretaris van de examencommissies, via sartz@architectenregister.nl.

Bureau Architectenregister
Bureau Architectenregister is een publiekrechtelijk, zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat uitvoering
geeft aan de Wet op de architectentitel en zorg draagt voor het beheer van het architectenregister.
Meer over ons en over de examens is te vinden op onze website.