BeroepspraktijkCollectie video’s met Nederlandse Landschapsarchitecten.FABRIC – LOLA Landscape – STUDIO 1:1 / Ecologisch Energie Netwerk

.FABRIC – LOLA Landscape – STUDIO 1:1 / Ecologisch Energie Netwerk

In het project Ecologisch EnergieNetwerk worden de mogelijkheden voor natuurontwikkeling van het maaiveld onder hoogspanningslijnen onderzocht. Door veiligheidswetgeving zijn deze gebieden onbebouwd en liggen ze er verlaten bij. Door de toenemende energiebehoefte zal het energienetwerk verder worden uitgebreid. De ontwerpers zien mogelijkheden voor het ontwikkelen van een wijdvertakt ecologisch netwerk onder de lijnen. Zo kan de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk onverwacht een impuls geven aan het stagnerende natuurbeleid, ooit vertaald in een Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en kan de ruimtelijke kwaliteit van de gebieden in één moeite door verbeterd worden.

Bron: Het Nieuwe Instituut.