Rietveld Landscape (RAAAF) / Vacant NL

Landschapsarchitect Ronald Rietveld is samen met zijn broer econoom/filosoof Erik Rietveld, de drijvende kracht achter Rietveld Landscape (RAAAF). Een van hun bekendste projecten is Vacant NL. Het is een oproep aan de Nederlandse overheid om hun enorme potentieel aan leegstaande gebouwen beschikbaar te stellen aan de creatieve sector.

Strategische interventies

Volgens Rietveld Landscape vragen de huidige complexiteit van steden, landschap en de maatschappij als geheel om een multidisciplinaire aanpak als het gaat om urgente sociale, ecologische en economische vraagstukken. De broers focussen op, en gebruiken de kracht van, bestaande ontwikkelingen om hun zogenaamde ‘strategische interventies’ toe te passen.

Vacant NL

Voor hun presentatie van Vacant NL op de Architectuur Biennale in Venetie, maakte Rietveld Landscape een gigantisch model van alle lege gebouwen in eigendom van de staat. Dit model contrasteerde sterk met de leegte van het paviljoen, waardoor het paviljoen zelf onderdeel van de installatie werd.

Op de site van Dutch Design Fashion and Architecture (DDFA), www.dutchdfa.com, zijn diverse profielfilms te bekijken van de Nederlandse topontwerpers op het gebied van design, mode en architectuur waaronder ook enkele landschapsarchitecten.