BeroepspraktijkPrivate: Collectie video’s met Nederlandse LandschapsarchitectenRietveld Landscape (RAAAF) / Hollandse Waterlinie

Rietveld Landscape (RAAAF) / Hollandse Waterlinie

In deze film vertelt Ronald Rietveld over twee projecten die Rietveld Landscape (RAAAF) ontwikkelde met Atelier de Lyon: Bunker 599 en Fort Werk aan ’t Spoel. Beide maken deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De projecten zijn onderdeel van een grotere strategie om de Hollandse Waterlinie toegankelijk en beleefbaar te maken voor een breed publiek.

Bunker 599

Door één keer het binnenste van de bunker (groepsschuilplaats) te laten zien ontstaat een andere kijk op de 400 nog overgebleven groepsschuilplaatsen. Doordat de snede van de doorgezaagde bunker overgaat in een steiger en tenslotte in een dubbele rij palen ontstaat een lijn die de inundatiehoogte (de hoogte van het water als het land onder water gezet zou worden) aangeeft.

De gespleten bunker is een publieke attractie voor de bezoekers van Diefdijklinie (NHW). Tevens kunnen honderdduizenden passanten vanaf de A2 het object zien.

Fort Werk aan ’t Spoel

Fort Werk aan ’t Spoel is een rijksmonument uit 1794. Binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie diende het fort ter verdediging van de voormalige inundatiesluis. Het fort en het nieuw te bouwen forthuis moeten ruimte bieden aan een scala aan activiteiten die inwoners uit Culemborg en omgeving gaan organiseren.

Het ontwerp is te lezen als een grote grassculptuur waarvan alle nieuwe en historische elementen onderdeel uitmaken, bijvoorbeeld een sfeervol amfitheater, de bunkers en de bomvrije gebouwen. Het project brengt diverse locale en regionale initiatieven bij elkaar. Het fort is zo een voorbeeld van nieuw publiek domein en een belangrijke pleisterplaats binnen de Waterlinie.