BeroepspraktijkPrivate: Collectie video’s met Nederlandse LandschapsarchitectenRietveld Landscape (RAAAF) / Fireman walk with us

Rietveld Landscape (RAAAF) / Fireman walk with us

De tentoonstelling ‘Firemen walk with us’ van Rietveld Landscape (RAAAF) gaat de confrontatie aan met het risicomijdende gedrag dat onze samenleving op dit moment kenmerkt.

Brandveiligheid en leegstand

De bezoeker maakt na zonsondergang een ontdekkingstocht door het duistere Eiffelgebouw in Maastricht. Bij tijdelijk gebruik van leegstand is brandveiligheid één van de grote hindernissen die overwonnen moeten worden. Door een landschap van vuur te maken in een architectonisch icoon dat normaal juist vanwege het risicovolle karakter op slot zit, laat Rietveld Landscape in nauw overleg met Brandweer Zuid-Limburg zien dat er in de vele duizenden leegstaande gebouwen veel meer mogelijk is dan men zou verwachten.

Bron: dezeen.com.