BeroepspraktijkCollectie video’s met Nederlandse LandschapsarchitectenParidon x de Groot, H+N+S / The Nordic City

Paridon x de Groot, H+N+S / The Nordic City

Hoe kan de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie een vliegwiel zijn voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de stad en regio Groningen? IABR-Atelier Groningen heeft de kansen voor economische en ruimtelijke ontwikkeling verkend.
Er zijn vier ruimtelijke ontwerpvoorstellen ontwikkeld: Energiehaven, Biobased Economie voor het Noorden, Groningen Smart Energy City en Duurzame en Veilige Dorpen.
De film ‘The Nordic City’ laat zien dat de vooruitzichten die de energietransitie Groningen biedt, uitstekend zijn als de regio, de provinciale hoofdstad en de dorpen samen de leiding nemen en wanneer alle betrokken partijen zich committeren.

Bron: IABR-2016–THE NEXT ECONOMY.