BeroepspraktijkCollectie video’s met Nederlandse LandschapsarchitectenOKRA Landschapsarchitecten / Rethink Athens

OKRA Landschapsarchitecten / Rethink Athens

In 2013 won OKRA landschapsarchitecten  de competitie ‘rethink Athens – towards a new city center’. Het plan ‘One step beyond’ is ontwikkeld in samenwerking met Mixst urbanism en de Wageningen UR. In het plan worden actuele ideeën over klimaatbeheersing, transportknopen en activering van het publieke domein zoals die nu in veel Europese steden zijn toegepast, een stap verder gevoerd.

Op een hoger schaalniveau is er in Athene veel te winnen met het realiseren van een helder raamwerk van groene stedelijke ruimtes. De kwaliteiten van de groene heuvels rondom Athene en de nabijheid van de zee worden benut en gelinkt aan het netwerk van stedelijke openbare ruimten.

Bron: OKRALandscapes.