BeroepspraktijkCollectie video’s met Nederlandse LandschapsarchitectenLINT Landscape Architecture / Challenge Landschap 2070

LINT Landscape Architecture / Challenge Landschap 2070

Op 7 april 2016 organiseerde de Rli ‘Challenge Landschap 2070’, ten behoeve van het advies over de toekomst van het landschap. Drie kennisinstellingen en zeven ontwerpbureaus voor landschap en stedenbouw presenteerden hun visie op welke ontwikkelingen en onzekerheden bepalend (zullen) zijn voor de vorming van het landschap in de toekomst (2070) en over welke rol overheden kunnen en moeten spelen.