BeroepspraktijkCollectie video’s met Nederlandse LandschapsarchitectenLOLA Landscape / Het Mozaiek van Brabant (2014)

LOLA Landscape / Het Mozaiek van Brabant (2014)

In de film spreken de bestuurders Yves de Boer (gedeputeerde Noord-Brabant) en Frans Stienen (wethouder Helmond), en de ontwerpers Joachim Declerck en Floris Alkemade over werk en resultaat van het IABR–2014–Projectatelier Brabantstad, waar ook LOLA Landscape Architects aan meewerkte.

BrabantStad is een bestuurlijk netwerk tussen de steden Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg, Helmond en de provincie Noord Brabant. In essentie is Brabant een “tapijt metropool”. Het vormt een even omvangrijk als bont mozaïek, met vele vormen van grondgebruik in hoge en lage dichtheden, met steden en dorpen, intensieve landbouw en veel kleine industrie, en met veel natuur en water.

BrabantStad is een van de meest productieve regio’s van Europa, maar kampt ook met crisis en bestuurlijke verandering. Hoe kunnen de steden gezamenlijk iets dat ze alleen niet kunnen? Waar liggen de kansen en wat zijn de barrières? Wat is nu eigenlijk de kracht van het Brabants stedelijk landschap, wat zorgt er voor samenhang, en wat (ver)bindt de verschillende ambities en spelers? Wat kan een nieuw ontwikkelingsmodel zijn? En hoe ontwikkel je nieuwe plannen en dynamiek in tijden van stilstand?

Bron: Opdrachtgever Architectuur Lokaal, in the context of IABR–2014–URBAN BY NATURE–, geproduceerd door iabr/UP.